Financieel gezonde gemeente

Haaltert heeft een hoge schuldenlast. Voor 2018 voorziet de gemeentebegroting een schuld van meer dan 18 miljoen euro. Als je weet dat de inkomsten tijdens hetzelfde jaar slechts 17 miljoen euro zijn, dan duurt het jaren voor de schuld kan afgebouwd worden. Door initiatieven van het huidige bestuur zal de schuld verder groeien, tot bijna 21 miljoen euro eind 2020. Terzelfdertijd zijn belangrijke investeringen niet uitgevoerd of vertraagd door de periode van onbestuurbaarheid.

Deze schuldenlast vreet aan het budget van de gemeente: tegen 2020 verdwijnt elk jaar 14% van het gemeentebudget aan aflossingen van de schulden. Op die manier mist Haaltert een grote hap uit het budget, nog voor er ook maar één dienst wordt geleverd aan de inwoner. Met GLG Haaltert willen we daarom de schuldenlast beperken op een verstandige manier, zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening van de gemeente en zonder uitstel van broodnodige investeringen in de toekomst van Haaltert. De inkomsten die de gemeente haalt zijn op zich voldoende, het is maar een kwestie van de opgehaalde middelen efficiënt te verdelen en als een goede huisvader te besteden.

Doelstellingen
1. De schuldenlast niet verder laten toenemen.
2. De inkomsten op peil houden.
3. Efficiëntiewinsten boeken door schaalvergroting en samenwerking met andere gemeenten.
4. De dienstverlening van de gemeente verbeteren op een kostenefficiënte manier.

Actie 1
De schulden niet laten stijgen
Investeringen zijn nodig om van Groot-Haaltert een aangenamere gemeente te maken, maar de schulden mogen de toekomst van Haaltert niet hypothekeren. Als de schulden nog verder stijgen, zullen de kosten voor de gemeente nog verder oplopen. Zeker indien de rente weer begint te stijgen, dan stijgen de kosten voor de gemeente zelfs wanneer de schulden gelijk blijven. Daarom willen we de schulden van de gemeente niet verder laten stijgen dan momenteel voorzien in de meerjarenplanning.

Actie 2
Transparantie over inkomsten en uitgaven van de gemeente
De gemeente verdeelt ons belastingsgeld over heel wat domeinen en bevoegdheden. Wie wil weten hoeveel de gemeente ontvangt en waaraan allemaal geld wordt uitgegeven, kan dit nu opzoeken in ellenlange technische documenten. We willen een duidelijk overzicht op de website van alle budgetten per beleidsdomein en waaraan specifiek geld wordt uitgegeven.

Actie 3
Besparen op de operationele kosten van de gemeente
Door het verminderen van het aantal schepenen en de samenwerking tussen gemeente en OCMW verdwijnt een deel van de kosten van het gemeentebestuur. Daarnaast zoeken we naar efficiëntiewinsten om te besparen op de operationele kosten van de gemeente. Dat geld kan nuttiger gebruikt worden.

Actie 4
Verregaande samenwerking tussen gemeenten
In onze regio bevinden zich heel wat gelijkaardige gemeenten, namelijk middelgrote gemeenten met een landelijk karakter, bv. Erpe-Mere, Herzele en Lede. Die gemeentebesturen kan je bekijken als een soort KMO’s: middelgrote ondernemingen met elk een honderdtal personeelsleden, gelijkaardige dienstverlening en noden. Hoewel een fusie niet meteen aan de orde is, is er wel een verregaande samenwerking tussen gemeenten mogelijk. Hierdoor kunnen we schaalvergroting bekomen waardoor we dezelfde of betere kwaliteit kunnen aankopen voor een lagere prijs.

Actie 5
Duurzaam personeelsbeleid
Er wordt nu te veel geld verspild aan externe experts, consultants en contractanten in onderaanneming. De expertise gaat verloren als je eenmalig een consultant inhuurt. Beter zou het zijn om te investeren in de opleiding van personeel, waardoor de gemeente de expertise in eigen huis heeft.

Relevante acties van andere thema’s
De prijs van basisdiensten (identiteitskaart, rijbewijs, enz.) aan kostprijs voor kansengroepen.

Terug