Innovatie aanmoedigen bij ondernemers

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor wie wil ondernemen. Door de druk van het internet en de online verkoop sluiten veel winkels de deuren. Daarnaast heeft de komst van grote spelers zoals Colruyt en Aldi er ook voor gezorgd dat vele lokale middenstanders het steeds moeilijker hebben om te concurreren met de grootwarenhuizen. Vergelijk onze dorpskernen met enkele jaren geleden: er zijn nauwelijks nog bakkers, slagers, fruitwinkels, enz. Om onze lokale ondernemingen te ondersteunen zijn extra initiatieven nodig. Daarom willen we inzetten op een webshop voor lokale handelaars en het stimuleren van de korte keten via een lokaalmarkt.

Doelstellingen
1. Lokale handelaars helpen in strijd tegen onlinewinkels
2. Korte keten en consumptie van lokale producten stimuleren
3. Meer ondersteuning voor handelaars en horeca

Actie 1
Webwinkel voor lokale handelaars
Om de druk van het internetwinkelen tegen te gaan bekijken we de mogelijkheden om een onlinewinkel voor onze plaatselijke ondernemers te ontwikkelen. Op die manier moet niet elke ondernemer apart investeren in een onlinewinkel. In Hamme is een gelijkaardig initiatief al beschikbaar.

Actie 2
Lokaalmarkt
Onze plaatselijke ondernemers en verenigingen hebben veel troeven: lokale bieren, tal van boerderijen met streekproducten, ambachtelijke ijsroom, enz. Eén van de belangrijkste troeven van de grootwarenhuizen is dat ze een ruim assortiment hebben op één plaats. Door een lokale markt te organiseren creëren we hetzelfde systeem, maar dan met verse en lokale producten. Bovendien kunnen we door het centraliseren van de verschillende troeven ook mensen van buiten onze gemeente naar Haaltert lokken. We kunnen er ook andere activiteiten aan koppelen, via de bibliotheek, de sportdienst, verenigingen en een kleinschalige rommelmarkt. Hierdoor gaat het ondersteunen van de lokale economie samen met leuke vrijetijdsbesteding voor jong en minder jong.

Actie 3
Ondernemersloket
We openen een ondernemersloket dat onze plaatselijke handelaars en ondernemers ondersteunt in hun activiteiten. Bij dat loket kunnen starters, ervaren ondernemers of mensen die er over nadenken om als zelfstandige of ondernemer te starten terecht voor informatie en coaching. Het ondernemersloket organiseert daarnaast ook netwerkevenementen, waarbij zelfstandigen en ondernemers uit onze gemeente elkaar ontmoeten om zo belangrijke contacten te leggen die kunnen leiden tot verkopen en contracten. Naast netwerkevenementen kunnen er ook infoavonden, lezingen, enzovoort worden georganiseerd met tips voor ondernemers.

Actie 4
Vermelding van ondernemers op de website
Alle handelaars en ondernemers kunnen een vermelding krijgen op de website. Wie zelf geen website heeft kan daar zijn contactgegevens, openingsuren en dergelijke op de website van de gemeente laten vermelden. Via het ondernemersloket kunnen ondernemers ook geholpen worden om hun gegevens online te zetten op bv. Google en andere websites ter promotie.

Actie 5
Ondersteuning van de plaatselijke horeca
De plaatselijke horeca kan verder ondersteund worden. Bij de ontwikkeling van fiets- en wandelroutes kunnen deze omgelegd worden zodat ze aan horecazaken passeren en worden de horecazaken aangeduid op de kaartjes. Door bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische fietsen te voorzien in de dorpskernen kunnen elektrische fietsers ook richting de plaatselijke horeca gestuurd worden. Als de gemeente evenementen organiseert, kan bekeken worden of de lokale horeca niet kan betrokken worden.

Nog interessante ideeën
Vacatures voor Haaltertse bedrijven op de website zodat werknemers werk kunnen vinden in eigen streek.

Terug