Toerisme en cultureel erfgoed stimuleren

Groot-Haaltert heeft kleurrijke tradities en mooie gebouwen. Denken we maar aan: driekoningen, de turfboerstoet, het mooie dialect, onze kerken en kapellen, enzovoort. Toch staan een aantal van deze tradities en gebouwen onder druk. Sommige kerken worden niet meer frequent gebruikt, waardoor op termijn misschien verloedering en afbraak dreigt. Door nu in te grijpen behouden we de typische kenmerken van onze gemeente waar we zo fier op zijn.

Doelstellingen
1. Evenementencentrum ontwikkelen aan de Radar
2. Lokale folklore en tradities promoten
3. Bezienswaardigheden promoten en ondersteunen

Actie 1
De Radarsite wordt het multifunctionele centrum van Haaltert
De Radarsite biedt vele mogelijkheden en is op vandaag al eigendom van de gemeente. De site is vlot bereikbaar en heeft goede troeven zoals een stuk industrieel erfgoed, (uitkijk)torens en een uitzicht uniek in de streek. Deze site kan uitgebouwd worden tot een multifunctioneel centrum voor Haaltertse inwoners, verenigingen en toerisme van binnen en buiten de gemeente. We kunnen er een zaal inrichten voor evenementen, de toeristische dienst kan er wandelroutes en fietsroutes uittekenen om de streek te verkennen. Waarom geen uitkijktoren inrichten? Waarom geen fietsenverhuur? Waarom geen bijkomende sportinfrastructuur zoals bijvoorbeeld een Finse piste? De Radar is goed gekend in de hele streek, we kunnen deze troef maar beter ten volle benutten.

Actie 2
Lokale tradities promoten
Groot-Haaltert kent een aantal tradities, zoals bijvoorbeeld driekoningen, die soms onder druk staan. Het zou jammer zijn als we onze eigenheid verliezen. De gemeente kan de verenigingen die de tradities promoten beter ondersteunen, zoals promotie maken voor de evenementen, materiaal ondersteunen en subsidies toekennen in alle transparantie. In elke deelgemeente kan een aangepast plan komen tot behoud van de lokale tradities.

Actie 3
De toekomst van onze kerkgebouwen verzekeren
De kerken worden steeds minder gebruikt. Indien we nu niet ingrijpen dan verloederen ze de komende jaren en moeten ze misschien worden afgebroken. We kunnen de toekomst van onze kerkgebouwen verzekeren door, in overleg met de eigenaars (het bisdom), te kijken of we de kerkgebouwen kunnen overnemen en ten dienste stellen van inwoners en verenigingen. De kerk in Heldergem bijvoorbeeld wordt nu amper gebruikt, maar kan misschien dienen voor lezingen, concerten of passende bijeenkomsten.

Actie 4
Nieuwe reglementen
Het huidige subsidiereglement en andere reglementen voor verenigingen zijn een afkooksel van wat oorspronkelijk bedoeld was. Daarom wensen we het subsidiereglement in overleg met de verenigingen te hervormen op basis van drie pijlers: een geldelijke subsidie, een materiële ondersteuning van de gemeente en krediet puntensysteem. In plaats van te laten betalen voor zalen en materieel geven we verenigingen een aantal punten, waarmee ze jaarlijks infrastructuur van de gemeente kunnen huren. Door dit laatste moet de administratieve rompslomp dalen.

Actie 5
Bibliotheek behouden
Sinds kort zijn gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek in te richten, maar GLGHaaltert vindt een eigen bibliotheek heel belangrijk. Daarom blijven we de bibliotheek behouden en investeren we verder in de collectie. Samenwerking met andere gemeenten (zoals bijvoorbeeld BibArt) kan wel interessant zijn om de kosten te drukken of de kwaliteit te verhogen.

Relevante acties van andere thema’s
Extra subsidies en ondersteuning voor verenigingen die inspanningen leveren voor doelgroepen

Nog interessante ideeën
Een wedstrijd om het mooiste dialectwoord in elke deelgemeente te verkiezen
De straatnaam (of bijnaam van de straat) in het dialect op de straatnaamborden
De deelgemeente op straatnaam- en verkeersborden
Zorg voor verloederde kapellen en monumenten: ondersteuning door de gemeente bij renovatie
Monumentenstrijd: wedstrijd tussen personen en verenigingen voor het promoten van één monument gedurende een jaar

Terug